jpeg1

Ľudová akadémia v MŠ Batizovce

  • janka
  • 29 máj, 2016
  • Comments Off

Dňa 19.mája 2016 sa v našej MŠ uskutočnil ďalší ročník ľudovej akadémie, ktorú každoročne venujeme zakladateľke predškolskej výchovy v Batizovciach, pani Kataríne Šikorskej. Téma tohtoročnej akadémie bola: „Ako si Maťko a Kubko na staré časy zaspomínali.“ …


Aktivity s regionálnou tematikou v MŠ Batizovce

Naša materská škola je vidiecka. Nachádza sa v krásnej podtatranskej prírode, bohatej na ľudové zvyky a tradície,...

Členské školy nášho združenia

K 15.1.2016 evidujeme v našom združení 29 škôl. Tu je ich zoznam aj s novým...

Pracovné stretnutie v Španej Doline

Dňa 21.3.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov združenia v strarobylej baníckej obci Špania Dolina. Členovia...

Pracovné stretnutie

Vážení priatelia, pozývame Vás na pracovné stretnutie členov Združenia pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou dňa...

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia

Výborné fašiangy s tradíciou ako má byť ste mohli zažiť aj v Dlhom Poli, kde...

Veselé Vianoce a šťasný nový rok 2016

Milí priatelia, kolegovia, členovia, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov...

Konferencia “Škola s regionálnou výchovou 2015″

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou každoročne organizuje výročnú konferenciu, na ktorej akredituje nové...

Pozvánka na konferenciu do Dobrej Nivy

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na konferenciu „Škola s regionálnou výchovou“, ktorá sa bude konať...

Pracovné stretnutie v Dobrej Nive

Dňa 7.10.2015 sa v ZŠ s MŠ Juraja Slávika Neresníckeho v Dobrej Nive uskutočnilo pracovné...